FLÄSK

Bilder tagna från Rock Off 2003.        
Fotor: Al Sjöholm & Magnus Herrlin