Farbror Fläsk Strand Hotell Borgholm
Öland, 2005-06-24 & 2005-06-26